0_olympia.JPG

Những thí sinh giữ kỷ lục 'Đường lên đỉnh Olympia' sau 17 năm

04-04-2018

Sau hơn 17 năm lên sóng, chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" ghi danh nhiều thí sinh sở hữu thành tích ấn tượng. Họ là những kỷ lục gia về điểm số.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2