0_hoc-vien-quan-y.jpg

Học viện Quân Y xác lập hai Kỷ lục tập thể và 5 Kỷ lục cá nhân trong lĩnh vực ghép tạng tại Việt Nam

31-10-2017

VietKings - Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện ghép tạng và trở thành một trong những trung tâm ghép tạng lớn của quân đội và cả n��ớc với những thành công về ghép thận, ghép gan, ghép tim và ghép khối tụy – thận.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (15 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2