0_ty-phu-HoHungAnh-NguyenDangQuangi-2958-1551855487.jpg

Chân dung hai tỷ phú mới của Việt Nam

07-03-2019

Ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang cùng trở thành tỷ phú với khối tài sản liên quan đến Masan và Techcombank.

Content1 (mobil)
  • 0_9uj3hfmy_wyxj.jpg

    Chân dung ông Hồ Hùng Anh của Masan và Techcombank

    06-08-2016

    Ngoài chức danh Chủ tịch Techcombank và Phó Chủ tịch tại Masan Group, ông Hồ Hùng Anh hiện cũng là Chủ tịch Techcom Capital và là thành viên HĐQT Techcom Securities, hai công ty con thuộc Techcombank.

Content2 (mobil)
content2