• Trang chủ
  • Hội đồng xác lập kỷ lục - Niên lịch
  • > Tag
  • > Hội đồng xác lập kỷ lục
129962_Thiep-13-10.jpg

Chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)

13-10-2018

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2018, Ban lãnh đạo TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam – Tổ chức Kỷ lục Việt Nam kính gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Qu�� Doanh nhân Việt Nam nói chung và các Doanh nhân là thành viên Hội đồng Xác lập Kỷ lục, Kỷ lục gia Việt Nam, Lãnh đạo các Đơn vị sở hữu Kỷ lục Việt Nam nói riêng.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2