0_AUN_33_Board_FLOL.jpg

Hội nghị giám đốc các đại học AUN: Tăng cường kết nối, nâng cao chất lượng giáo dục

19-07-2017

Từ ngày 17 đến 19/7/2017, tại Khánh Hòa, diễn ra Hội nghị Giám đốc các đại học thuộc Mạng lưới các đại học Đông Nam Á lần thứ 9 (9thAUN - ASEAN University Network - Rectors Meeting) và cuộc họp Ban Điều hành Mạng lưới các đại học Đông Nam Á lần thứ 33 (33rd - AUN BOT Meeting).

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (12 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2