• Trang chủ
  • Hiệp hội doanh nghiệp thái bình - Niên lịch
  • > Tag
  • > Hiệp hội doanh nghiệp thái bình
0_thai-binh2.jpg

Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Bình kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

13-10-2018

Chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hữu ích cho doanh nhân và người lao động trong các doanh nghiệp nhằm động viên, khích lệ các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh phát huy tính năng động, sáng tạo, hăng say lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2