• Trang chủ
  • Hiệu lực thi hành - Niên lịch
  • > Tag
  • > Hiệu lực thi hành
0_an-ninh-mang.jpg

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/1/2019

12-06-2018

Sáng 12/6, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng với 86,86% đại biểu tán thành. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2