• Trang chủ
  • Hoạt động kỷ niệm - Niên lịch
  • > Tag
  • > Hoạt động kỷ niệm
0_nga-16_08_28_084.jpg

Nhiều hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội

12-10-2018

Từ ngày 10 đến hết ngày 17/10 tại Việt Nam sẽ diễn ra các sự kiện văn hóa - xã hội quy mô lớn kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2