0_hoa-giay.png

Bộ sưu tập cây hoa giấy bonsai của bà mẹ Quảng Nam

14-03-2019

Trồng vài chậu bằng cách giâm cành, chị Trương Vân có đủ hoa để ngắm quanh năm.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2