0_cay-mai.jpg

Chiêm ngưỡng gốc mai 3 tỉ đồng với bộ rễ 'tay phù thủy'

12-02-2018

Bộ rễ của gốc mai như những ngón tay phù thủy khi nó uốn cong cực dị rồi cắm xuống đất để lấy chất dinh dưỡng nuôi cây.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2