0_kevin-systrom.jpg

Kevin Systrom: Đam mê băng đĩa và sáng lập ứng dụng Instagram

28-02-2018

Niềm đam mê từ thuở ấu thơ đã giúp Kevin nâng cao gu thẩm mỹ về hình ảnh, tạo nên ứng dụng Instagram với 800 triệu người dùng mỗi tháng.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2