0_instagram-icon-2016z.jpg

Instagram chuẩn bị cho ra mắt ứng dụng nhắn tin riêng

09-12-2017

Instagram đã thông báo họ đang thử nghiệm một ứng dụng nhắn tin riêng biệt tên là Direct.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2