0_elon_musk_orbiting_globe-879x485.jpg

Elon Musk: SpaceX sẽ phóng 60 vệ để cung cấp internet cho toàn thế giới

20-05-2019

SpaceX sẽ phóng 60 vệ tinh đầu tiên để cung cấp internet từ không gian. SpaceX muốn phát sóng internet băng thông rộng giá rẻ trên khắp hành tinh. Việc phóng vệ tinh chuẩn bị cho bước quan trọng đầu tiên để biến điều đó thành hiện thực.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 3 trang (30 bài)123>Cuối
Content2 (mobil)
content2