0_mormon-temple-exlarge-169.jpg

Quần thể Thánh đường Mormon lớn nhất châu Âu khai trương tại Rome

25-03-2019

NIENLICH.VN - Ở trung tâm của Giáo hội Công giáo, một ngôi đền Mặc Môn (Mormon) mới hiện đang mở cửa để kinh doanh. Đền thờ Rome đã đư���c 10 năm hình thành.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2