0_java-01.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 23.05.2019 - Kỷ niệm 24 năm ngày phiên bản đầu tiên của ngôn ngữ lập trình Java được phát hành, năm 1995

22-05-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và dựa trên các lớp (class). Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn thành bytecode, bytecode sau đó sẽ được môi trường thực thi (runtime environment) chạy.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2