• Trang chủ
  • Kỷ lục thế giới - Niên lịch
  • > Tag
  • > Kỷ lục thế giới
0_KY-LUC-GOM-DAT-VIET-2.jpg

Với 02 Kỷ lục Thế giới và 17 Kỷ lục Việt Nam, Gốm Đất Việt trở thành doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung xác lập nhiều Kỷ lục nhất Việt Nam

13-09-2020

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Sau 06 Kỷ lục Việt Nam đầu tiên được xác lập vào ngày 12/6/2020, tính đến tháng 9/2020, Gốm Đất Việt đã xác lập thêm 11 Kỷ lục Việt Nam và 02 Kỷ lục Thế giới, trở thành doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung xác lập nhiều kỷ lục nhất Việt Nam tính đến nay.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 5 trang (44 bài)12345>Cuối
Content2 (mobil)
content2