0_0_le-van-tri.jpg

Nhà khoa học sở hữu nhiều bằng sáng chế nhất Việt Nam

19-06-2017

TS Lê Văn Tri từ chối nhiều cơ hội kinh doanh để tập trung nghiên cứu, hiện ông sở hữu 21 bằng sáng chế về công nghệ sinh học

Content1 (mobil)
Trang 1 của 12 trang (113 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2