• Trang chủ
  • Kỷ niệm 112 năm thành lập cục điều tra liên bang (fbi) cơ quan thực thi pháp luật lớn nhất thế giới năm 1908 - Niên lịch
  • > Tag
  • > Kỷ niệm 112 năm thành lập cục điều tra liên bang (fbi) cơ quan thực thi pháp luật lớn nhất thế giới năm 1908
0_Cuc-Dieu-tra-Lien-bang-FBI.jpg

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 26.07.2020 - Kỷ niệm 112 năm thành lập Cục Điều tra Liên bang (FBI) cơ quan thực thi pháp luật lớn nhất thế giới năm 1908

26-07-2020

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Cục Điều tra Liên bang (Federal Bureau of Investigation) viết tắt là FBI, cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có nhiệm vụ thực hiện điều tra tội phạm ở cấp độ liên bang và tình báo nội địa.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2