• Trang chủ
  • Kỷ niệm 154 năm xây dựng cáp điện báo xuyên đại tây dương đầu tiên trên thế giới năm 1866 - Niên lịch
  • > Tag
  • > Kỷ niệm 154 năm xây dựng cáp điện báo xuyên đại tây dương đầu tiên trên thế giới năm 1866
0_cable-ship.jpg

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 27.07.2020 - Kỷ niệm 154 năm xây dựng cáp điện báo xuyên Đại Tây Dương đầu tiên trên thế giới năm 1866

27-07-2020

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Cáp điện báo xuyên Đại Tây Dương lâu dài đầu tiên được xây dựng thành công, kéo dài từ đảo Valentia, Ireland, đến Heart's Content, Newfoundland, vào ngày 27 tháng 7 năm 1866.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2