0_y-lan.jpg

(VietKings.Values) Hành trình quảng bá Kỷ lục Việt Nam (P.171) Nghệ nhân Ý Lan - Người đầu tiên sáng tạo ra tranh cát

04-09-2018

(#KỷLục-VietKings) Vô tình phát hiện ra sự kỳ diệu của cát tự nhiên, bằng sự sáng tạo và bàn tay khéo léo, Trần Thị Hoàng Lan đã tạo ra những bức tranh cát rất độc đáo. Nghệ thuật tranh cát Việt Nam ra đời từ đó.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2