0_tran-le-nguyen.PNG

CEO Kido Group Trần Lệ Nguyên đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu KDC

05-12-2017

Nếu giao dịch thành công, ông Trần Lệ Nguyên sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Kido lên 11,27%.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2