0_rarity-video-film-device-wallpaper-image.jpg

Sự kiện kỷ niệm – 02.05.2019 – Kỷ niệm 132 năm Hannibal Williston Goodwin phát minh ra phim cuộn trong suốt được sử dụng trong Kinetoscope của Thomas Edison, năm 1887

02-05-2019

(WORLDKINGS.ORG – Kyluc.vn) Hannibal Williston Goodwin (1822 - 1900), là một linh mục Episcopal tại Nhà thờ Giám mục Cầu nguyện và Rectory ở Newark, New Jersey, đã cấp bằng sáng chế một phương pháp làm phim cuộn trong suốt, linh hoạt trên nền phim nitrocellulose, được sử dụng trong Kinetoscope của Thomas Edison, một cỗ máy đầu tiên để xem hình ảnh chuyển động.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2