0_to-nghe-nguy-luong-phu-truogn-quoc.jpg

Những Tổ nghề nổi tiếng thế giới - Số 8: Ngụy Lương Phụ, ông tổ của ca kịch Côn khúc Trung Hoa

04-01-2019

NIENLICH.VN - Ngụy Lương Phụ nổi tiếng là 'bậc quốc phụ', 'hiền triết về ca kịch truyền thống' hay thậm chí là "ông tổ" của Côn khúc. Sách hướng dẫn kiệt tác của ông Quy tắc về Khúc (Rules of Qu) đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu kỹ thuật hát.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2