0_150614174102-charles-shumer-0515-exlarge-169.jpg

TIME – Top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2017 – Lãnh đạo: Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Stewart Butterfield

13-09-2017

NIENLICH - Charles Ellis Schumer là một chính trị gia người Mỹ, Thượng nghị sĩ cao cấp của New York và là thành viên của Đảng Dân chủ.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 3 trang (28 bài)123>Cuối
Content2 (mobil)
content2