0_le-duc-phu-1.JPG

Lê Đức Phú: Kỹ sư công nghệ khởi nghiệp từ giấc mơ bác sĩ

11-01-2018

Từ bé đã ôm mộng trở thành bác sĩ, sau này dù trở thành kỹ sư công nghệ thông tin nhưng Lê Đức Phú vẫn tìm cách hiện thực hóa giấc mơ ngày nào bằng cách triển khai nhiều dự án hỗ trợ người bệnh và cải thiện sức khỏe cho người Việt Nam.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2