0_TS-le-van-tri-TMT.jpg

Tiến sĩ Lê Văn Tri: Người đặt cược tài sản để kinh doanh bằng khoa học

31-08-2017

Là tác giả của vài chục sáng chế, tiến sỹ (TS) Lê Văn Tri đồng thời là doanh nhân, đứng đầu một tập đoàn có doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Ông luôn trung thành với một nguyên tắc: Chỉ kinh doanh trên nền tảng khoa học của mình.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2