0_ChuabaidinhcoB2.jpg

Lý Quốc Sư - ông tổ nghề đúc đồng Việt Nam

29-02-2016

Nguyễn Minh Không hay còn gọi là Lý Quốc Sư hoặc Đức Thánh Nguyễn là một thiền sư, pháp sư và là thầy thuốc nổi danh dưới thời nhà Lý. Ông cũng chính là Ông Tổ của nghề đúc đồng Việt Nam, người tạo nên “Tứ đại khí” nổi tiếng dưới thời Lý.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2