0_lh1.jpg

Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 50 lễ hội thường niên trên thế giới - Số 38: Lễ hội Diwali , Ấn Độ

22-01-2018

WCSA.WORLD/Kyluc.vn - Diwali hay Dipawali là một trong những lễ hội lớn nhất và quan trọng nhất trong năm ở Ấn Độ. Lễ hội này quan trọng như ngày lễ Giáng Sinh với các Kitô Hữu.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2