0_nathan-blecharczyk.jpg

Lời khuyên khởi nghiệp của Nathan Blecharczyk – CEO trẻ nhất APEC 2017

12-11-2017

‘Có nhiều con đường để dẫn đến thành công, bạn phải luôn tự tin rằng mình đang đi đúng hướng’ – Nathan chia sẻ.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2