• Trang chủ
  • Liên minh kỷ lục thế giới - Niên lịch
  • > Tag
  • > Liên minh kỷ lục thế giới
0_nien-lich_wowtime_VietKings-de-cu-ky-luc_the-gioi.jpg

VietKings tiếp tục đề cử 5 Kỷ lục Thế giới mới của Ẩm thực Việt Nam đến Liên minh Kỷ lục Thế giới – WorldKings

29-09-2021

(Kỷ lục – VietKings) - Để tiếp tục hành trình quảng bá các giá trị đặc biệt của đất nước và con người Việt Nam ra thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực ẩm thực, đầu tháng 10 năm 2021, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã hoàn thiện 5 bộ hồ sơ đề cử Kỷ lục Thế giới mới liên quan đến Ẩm thực, đặc sản Việt Nam đến Liên Minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings).

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2