0_00(2).jpg

Nhà sáng lập Xiaomi Lôi Quân: Nhà đầu tư mạo hiểm

11-07-2018

Trình duyệt dành cho thiết bị di động hàng đầu của Ấn Độ. Uber của Hong Kong về logistics. Dịch vụ chia sẻ xe đạp lớn thứ hai Trung Quốc.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2