• Trang chủ
  • London business school - Niên lịch
  • > Tag
  • > London business school
0_INSEAD-Business-School-July-2018-1.jpg

Những ngôi trường dạy kinh doanh tốt nhất thế giới năm 2019

09-07-2019

NIENLICH.VN - Trong số 104 trường kinh doanh tốt nhất thế giới năm 2019, Cambridge Judge Business School xếp thứ 20. Một số tham số được s�� dụng để xếp hạng dựa trên mức độ hài lòng của từng sinh viên, chuyên gia trong ngành và nhà tuyển dụng doanh nghiệp.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2