0_giang-20sinh-2001.jpg

Thiệp Giáng sinh được in đầu tiên trên thế giới

25-11-2019

NIENLICH.VN - Được in vào năm 1843, tấm thiệp giáng sinh màu được làm thủ công có giá 1 đồng si-linh và định hình truyền thống phổ biến cho loại hình này.Thông đi��p đầu tiên trên thiệp là "A Merry Christmas and a Happy New Year to You".

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2