0_Tien-si-8x-che-tao-may-loc-nuoc-made-in-Vietnam.jpg

Tiến sĩ 8x chế tạo máy lọc nước 'made in Vietnam'

04-01-2020

Tốt nghiệp Đại học Florida (Mỹ) với nhiều lựa chọn công việc hấp dẫn, tiến sĩ Đỗ Hữu Quyết vẫn quyết định về nước thực hiện giấc mơ 'made in Vietnam".

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2