• Trang chủ
  • Mã vùng điện thoại - Niên lịch
  • > Tag
  • > Mã vùng điện thoại
0_ma_vung_dien_thoai_co_dinh_QXHY.jpg

Từ 0 giờ ngày 17/6, hơn 3 triệu thuê bao cố định sẽ chuyển sang mã vùng mới

17-06-2017

Từ 0h ngày 17/6/2017, 3,07 triệu thuê bao cố định sẽ chuyển sang mã vùng mới. Thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nằm trong danh sách chuyển đổi mã vùng mới lần này.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2