0_000.jpg

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 02.08.2018 - Kỷ niệm 138 năm múi giờ (GMT) được chính thức sử dụng, năm 1880

02-08-2018

KYLUC.VN - Một múi giờ là một vùng trên Trái Đất mà người ta quy ước sử dụng cùng một thời gian tiêu chuẩn, thông thường được n��i đến như là giờ địa phương. Về lý thuyết, các đồng hồ tại vùng này luôn chỉ cùng một thời gian.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2