• Trang chủ
  • Múi giờ trái đất - Niên lịch
  • > Tag
  • > Múi giờ trái đất
0_000.jpg

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 02.08.2018 - Kỷ niệm 138 năm múi giờ (GMT) được chính thức sử dụng, năm 1880

02-08-2018

KYLUC.VN - Một múi giờ là một vùng trên Trái Đất mà người ta quy ước sử dụng cùng một thời gian tiêu chuẩn, thông thường được nói đến như là giờ địa phương. Về lý thuyết, các đồng hồ tại vùng này luôn chỉ cùng một thời gian.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2