• Trang chủ
  • Mạng xã hội facebook - Niên lịch
  • > Tag
  • > Mạng xã hội facebook
0_CEOBANK-VN_Mark-Zuckerberg-Dong-sang-lap-mang-xa.jpg

Top 100 doanh nhân thành đạt không bằng cấp – Số 44: Mark Zuckerberg – Đồng sáng lập mạng xã hội Facebook

09-08-2018

NIENLICH.VN – Facebook nhanh chóng được mở rộng và cuối cùng vượt ra ngoài các trường cao đẳng, đạt một tỷ người dùng vào năm 2012.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2