• Trang chủ
  • Mặt nạ phòng độc - Niên lịch
  • > Tag
  • > Mặt nạ phòng độc
0_01(1).JPG

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 12.06.2018 - Kỷ niệm 169 năm Lewis Haslett phát minh ra mặt nạ khí năm 1849

12-06-2018

KYLUC.VN - Mặt nạ khí là mặt nạ được sử dụng để bảo vệ người dùng khỏi hít phải các chất gây ô nhiễm không khí và khí độc.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2