• Trang chủ
  • Mỗi ngày một phát minh (27) - Niên lịch
  • > Tag
  • > Mỗi ngày một phát minh (27)
0_5effc4c2e83c44d597720c53c043fe76.jpg

Mỗi ngày một phát minh (27): eSight 3 - Kính mang lại tầm nhìn cho người mù

08-08-2018

ESight 3 là một tai nghe thực tế tăng cường được thiết kế để giúp người khiếm thị nhìn thấy một cách chính thức.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2