• Trang chủ
  • Mỗi ngày một sáng tạo - Niên lịch
  • > Tag
  • > Mỗi ngày một sáng tạo
0_mo-hinh-3D.jpg

Mỗi ngày một sáng tạo (61): Graphene 3D cứng gấp 10 lần thép

13-04-2019

NIENLICH.VN - Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng bằng cách nén các mảnh graphene nhỏ dưới sức nóng và áp suất, chúng có thể tạo ra các cấu trúc xốp bền chắc, tương tự như san hô và có diện tích bề mặt rất lớn đối với tỷ lệ thể tích.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2