0_50th.jpg

Hoa Kỳ: Kỷ niệm 50 năm ngày mất của Martin Luther King Jr.

03-05-2018

NIENLICH - Martin Luther King Jr. (15/1/1929 - 4/4/1968) là một nhà hoạt động Baptist người Mỹ, người trở thành người phát ngôn và lãnh đạo lôi cuốn nhất trong phong trào dân quyền từ năm 1954 cho đến khi ông qua đời vào năm 1968.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2