0_lion.jpg

Bia Sư tử trắng của Masan cạnh tranh khốc liệt tại thị trường Việt Nam

20-11-2019

NIENLICH.VN | VIETKINGS - Đơn đặt hàng bia Sư tử trắng cao đến mức nhà máy bia Masan đã hoạt động với công suất tối đa 50 triệu lít mỗi năm trong năm đầu tiên, nhưng vẫn không theo kịp nhu cầu. Công ty sau đó đã xây dựng một nhà máy thứ hai với công suất gấp bốn lần tại tỉnh Hậu Giang.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2