0_faraday.JPG

Sự Kiện Kỷ Niệm - 29.08.2019 - Kỷ niệm 188 năm Michael Faraday khám phá hiện tượng cảm ứng điện khi tiến hành thí nghiệm năm 1831

29-08-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Michael Faraday, FRS (ngày 22 tháng 9 năm 1791 – ngày 25 tháng 8 năm 1867) là một nhà hóa học và vật lý học người Anh (hoặc là nhà triết học tự nhiên, theo thuật ngữ của thời đ��) đã có công đóng góp cho lĩnh vực Điện từ học và Điện hóa học.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2