0_ELON-MUSK-35.jpg

[VIETKINGS - CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU] Một năm hỗn loạn của Tesla sau tweet 'ngân sách được đảm bảo' của Elon Musk

09-08-2019

VIETKINGS / NIENLICH.VN - Đó là một năm kể từ khi CEO của Tesla Elon Musk tweet về việc đưa công ty thành tư nhân ở mức 420 đô la một cổ phiếu. Cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện đã giảm 38,5% kể từ khi Musk công bố các kế hoạch và khoản tài trợ đó đã được bảo đảm.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2