0_cssk-5-brain_resize_md.jpg

16 sáng kiến, sự kiện và khám phá chăm sóc sức khỏe đáng chú ý nhất năm 2018

27-12-2018

NIENLICH.VN - Cho đến nay, 2018 là một năm đáng kinh ngạc cho các công nghệ chăm sóc sức khỏe. Từ các cuộc ph��u thuật đột phá đến công nghệ y sinh mới nhất, năm 2018 được định hình là một năm quan trọng đối với khoa học sức khỏe.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2