0_gesner.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 27.03.2019 – Kỷ niệm 164 năm Abraham Gesner đã nghiên cứu ra phương pháp chưng cất dầu lửa ra khỏi dầu mỏ, năm 1855

26-03-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Dầu lửa. Sự phát triển của ngành dầu mỏ là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy thoái của ngành dầu cá voi. Vào năm 1849, chỉ 3 năm sau khi ngành công nghiệp dầu cá đạt đỉnh cao của sự phát triển, một nhà địa chất người Canada tên là Abraham Gesner đã nghiên cứu ra phương pháp chưng cất dầu lửa ra khỏi dầu mỏ.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2