0_soap_daWYAA0s4v.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 22.08.2019 - Kỷ niệm 154 năm William Sheppard phát minh ra xà phòng dạng lỏng, năm 1865

22-08-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Về mặt hóa học, xà phòng là muối của acid béo. Người tiêu dùng chủ yếu dùng xà phòng như là chất diện hoạt để làm sạch, tắm nhưng chúng cũng có thể dùng để giặt đồ và là một thành phần quan trọng trong các sản phẩm bôi trơn.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2