0_george.png

Sự Kiện Kỷ Niệm – 05.03.2019 – Kỷ niệm 147 năm George Westinghouse Jr phát minh ra phanh khí nén, năm 1872

04-03-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) George Westinghouse (1846-1914) là doanh nhân, kỹ sư người Mỹ. Ông là một trong những người đi đầu công nghiệp điện thế kỷ XIX và là một trong những người nổi bật trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Ông cũng là người phát minh ra phanh hơi vào năm 1868 có ý nghĩa lớn trong giao thông vận tải, đặc biệt là giao thông đường sắt.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2