0_dau-tien.png

Sự Kiện Kỷ Niệm - 14.04.2019 - Kỷ niệm 125 năm ra mắt thước phim đầu tiên và Kinetoscope (máy chiếu phim một người xem) của Thomas Edison, năm 1894

13-04-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Thomas Edison nổi tiếng với phát minh ra bóng đèn điện, một trong những phát minh quan trọng nhất cho nhân loại. Tuy nhiên, Thomas Edison còn gây ngạc nhiên cho nhân loại trong lĩnh vực điện ảnh, đặt nền móng cho điện ảnh sau này khi phát minh ra máy chiếu phim và tạo ra những thước phim đầu tiên năm 1894.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2