0_den-duong.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 13.06.2019 - Kỷ niệm 86 năm đèn hơi natri được phát minh để chiếu sáng công cộng tại Schenectady, New York, năm 1933

12-06-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Ánh sáng màu vàng rực rỡ của đèn chiếu sáng công cộng được tạo bởi khí natri bên trong, nên chúng được gọi là đèn hơi natri.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2